Ochrona radiologiczna

Dziękujemy za odwiedziny naszej strony. 

 

Jako inspektorzy ochrony radiologicznej od 2013 roku zajmujemy się realizacją wymogów zawartych w Prawie Atomowym oraz w aktach wykonawczych.

 

Krótko mówiąc: ochrona radiologiczna to nasza specjalność.

O nas

Do atutów naszej firmy należą:

konkurencyjne ceny

krótkie terminy realizacji

indywidualne podejście do Klienta

fachowość i doradztwo techniczne

należyte wywiązywanie się z powierzonych nam zadań

Oferta

–  sporządzanie wniosków do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie Zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące;

–  uczestnictwo i wsparcie podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Agencję Atomistyki;

–  nadzór nad systemem ochrony radiologicznej;

–  wykonywanie pomiarów dozymetrycznych;

–  szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej;

–  pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR – 1 ).

Kwalifikacje

Dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą,
posiadającą uprawnienia 
inspektora ochrony radiologicznej oraz wielobranżowe doświadczenie.